Jogszabályok

 

2008 május 22-től hatályos főbb tűzvédelmi jogszabályok:
 
 
 
az 1996. évi XXXI. törvény
 
a tűz elleni védekezésrol, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 
116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
 
a tűzvédelmi bírságról
 
117/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
 
tűzoltóság tagjaira vonatkozó kötelező élet- és balesetbiztosításról
 
118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
 
a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
 
119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
 
az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
 
139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
 
12/1997. (II. 26.) BM rendelet
 
az erdők tűz elleni védelméről
 
15/2004. (V. 21.) BM rendelet
 
a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
 
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet
 
a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
 
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól
 
79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
 
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
 
6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet
 
a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
 
28/2011. (IX.6.) BM. rendelet 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
 
Ezek letölthetők innen.